Търси Български English
Европа за гражданите - ангажираност с демократичното развитие и гражданското участие
 
Интернет сайта на ЕК
 
8.02.2016
 
Европейският съюз е общност на своите граждани и е създаден в тяхна полза! От голямо значение е да се насърчава и улеснява по-голямата ангажираност на гражданите по отношение на Европейския съюз и неговите ценности. Това включва както необходимостта от засилване на тяхното участие в текущите дейности, така и необходимостта от осигуряване на по-общо разбиране за историята на Европейския съюз (наричан по-нататък "Съюзът") и за неговото създаване във време, последвало две световни войни.

В края на 2009 г. приемането на Договора от Лисабон доведе до редица промени в посока доближаване на Съюза до неговите граждани и насърчаване на по-активен трансграничен дебат по въпросите, свързани с политиките на Съюза. В новия член 11 от Договора за Европейския съюз се въвежда едно изцяло ново измерение на демокрацията на участието.

Програмата на Европа за следващите седем години е изпълнена с предизвикателства, на дневен ред са редица сериозни проблеми. Необходими са решения и политики по разнородни въпроси като икономическия растеж, сигурността и ролята на Европа в света и затова сега е по-важно от всякога гражданите да участват в обсъжданията и да съдействат за изработването на политиките. Като счита, че европейското гражданство е важен елемент за засилване и опазване на процеса на европейска интеграция, Европейската комисия продължава да насърчава ангажирането на европейските граждани във всички аспекти на живота в тяхната общност, като по този начин им дава възможност да участват в изграждането на една все по-близка Европа.

В този контекст програмата "Европа за гражданите" за периода 2014 — 2020 г., приета на, е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Съюза да получат по-активна роля в развитието на Съюза. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на Съюза.

За програма "Европа за гражданите" ще бъде разпределен бюджет в размер на 185 468 000 евро за периода 2014 — 2020 г.
 
С ръководството на програмата на български език можете да се запознаете на следния линк.
По-подробна информация и документи - тук.
 
 

 


Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София