Търси Български English
Процедура "Обучения и заетост за младите хора"
 
Интернет сайт на АЗ
 
27.01.2016
 
Поради изключителния интерес и достигане на размера на заделения финансов ресурс, Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост на младите хора", преустановява от 22.01.2016 г., набирането на заявки от работодатели – общини и общински предприятия по схемата.
 
Агенцията по заетостта обаче продължава набирането на заявки от работодатели от реалния сектор за разкриване на свободни работни места по схема "Обучения и заетост на младите хора". Отпуснатият допълнителен финансов ресурс е в рамките на 2 млн. лв.
 
При изпълнение на втория етап от схемата всички работодатели ще могат да кандидатстват и да се възползват от възможността, която Агенцията по заетостта предоставя. Работодателите ще могат да заявят свободните работни места и в съответствие с конкретните изисквания за работното място подходящите безработни лица ще преминат през обучение с ваучери за придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции.
 
За изпълнението на тези дейности Агенцията по заетостта ще публикува допълнителна информация на официалната си интернет страница.
 
От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема "Обучения и заетост за младите хора", в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.
 
Схемата е финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016 г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата "Обучения и заетост за младите хора" за двата етапа е 115 млн. лв.
 
 
За работодателите:
 
В рамките на първия етап на схемата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции "Бюро по труда" от 13.01.2016 г. Това, което проектът предлага за тях, е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.
 
 
За търсещите работа младежи:
 
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.
 
 
Работодателите, желаещи да се включат в схема "Обучения и заетост за младите хора", могат да подават своите заявки във всички дирекции "Бюро по труда" от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.
 
 
Промяна на част от приложенията по процедура "Обучения и заетост за младите хора" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
 
Агенция по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по схема "Обучения и заетост за младите хора", извърши ПРОМЯНА в част от приложенията по схемата.
Промяната е свързана с корекция на установени допуснати явни технически грешки в Приложение 2, Приложение 3, Приложение 16, Приложение 18, Приложение 18А, Приложение 19, Приложение 21 и Приложение 22.
 
 
Пълен набор документи могат да бъдат намерени тук.

 Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София