Търси Български English
Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
 
МРРБ
 
09.09.2015
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата)
Обявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.
 
Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро.
 
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
- Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
- Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
- Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:
- Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
- Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
 
Приоритетна ос 3. Околна среда:
- Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
- Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

• За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
• За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:
Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г. на адрес:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17 – 19, зала 1.2
1202 София,
България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Сърбия в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgrs.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:
Пакет документи за кандидатстване:
 

Документите можете да изтеглите от тук.


Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София