Търси Български English
ВАЖНО: За всички общини, училища и НПО, кандидатстващи с проекти за образователна интеграция в училища и детски градини по ОПНОИР
 
Интернет сайт на "Амалипе"
 
30.03.2016
 
Уважаеми колеги,
 
Всички общини, училища и НПО, които са кандидатствали като водещи бенефициенти по двете процедури за образователна интеграция, обявени от Управляващия орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" с краен срок 30 ноември 2015 г. ( BG05M2OP001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" и BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила")
 
и са преминали административно съответствие:
 

 

Чрез системата ИСУН сте получили съобщение, в което се изисква да предоставите допълнителна информация/аргументация на разходите, включени в бюджета. За улеснение, Управляващият орган е приложил таблица, по която се предоставя исканата информация. Крайният срок е 31 март! Информацията се подава чрез ИСУН.
 

 

Уважаеми колеги, проверете пощите, които са дадени към вашия акаунт в ИСУН, включително Spam папката! Не пропускайте крайния срок!
 

 

Подаването на тази информация не означава, че проектът ще бъде одобрен, но неподаването ще доведе до отхвърляне. Очакват се резултатите и по двете процедури да бъдат публикувани в средата на април.


Новите публикации в Наблюдател

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София