Търси Български English
Измененията в ЗЮЛНЦ са приети на първо четене от Народното събрание
 
Интернет сайт NGOBG.info
 
17.02.2016
 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел беше внесен в пленарна зала и приет на първо четене от Народното събрание.
 
 
Това дълго чакано от НПО общността събитие се случи, след като вчера парламентарната Комисия по бюджет и финанси обсъди Законът за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ в дневния си ред.
 
 
Припомняме, че в този си вид законопроектът предвижа прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища в страната към Агенцията по вписванията. С това регистрациите и последващите промени ще се ускорят значително, ще отпадне необходимостта от издаване на актуално състояние, а и вероятно ще се намалят таксите.
 
 
В 7-дневен срок могат да се правят предложения по текста на законопроекта, след което се очаква ЗИД на ЗЮЛНЦ да бъде разгледан за второ гласуване от Комисията по правни въпроси като водеща комисия.

Автор: Веселин Вълев, БЦНП
Статията е публикувана на 12.02.2016 г.
 


Новите публикации в Наблюдател

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София