Търси Български English
Оценка на Център Амалипе за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите през 2015 г.
 
Интернет сайта на "Амалипе"
 
17.02.2016
 
На 31 януари Център "Амалипе" изпрати в ГД "Правосъдие" на Европейската комисия своята оценка за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.
 

 

Цялостната оценка подчертава, че:
 
Изминалата 2015 г. отбеляза застой в политиката за ромската интеграция. Не бе налично политическо внимание от страна на институциите върху изпълнението на НСИР, въпреки усилията на Европейската комисия и про-ромското гражданско общество да насърчат политическата ангажираност на новото правителство в България и да се поднови политическият диалог относно интегрирането на ромите. Не бяха извършени и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.
 
По отношение на 6-те приоритетни области на НСИР анализът отбелязва влошаване в 3 от тях (жилищни условия, здравеопазване и анти-дискриминация); в други 2 (заетост и култура) ситуацията се запазва на същото ниво. Образованието е единствената област, в която се наблюдава подобрение. Цялостната нагласа на обществото също претърпя изменение, като през 2015 г. се отбелязва значително повишаване на случаите на анти-ромска реторика и стереотипи, както и анти-ромски сблъсъци, по които не бяха предприети адекватни мерки от страна на българските институции. Неблагоприятните (за социалното включване) общи (mainstream)политики в областите на здравеопазването и образованието представляват допълнителна пречка, която би възпрепятствала интегрирането на ромите в близко бъдеще.
 
Най-големият фактор на успех през 2015 г. бе отворената възможност за финансиране на изпълнението на НСИР в рамките на две оперативни програми, съфинансирани от Европейския социален фонд (ОП "Наука за образование и интелигентен растеж" и ОП "Развитие на човешките ресурси"), както и по Норвежкия финансов механизъм и Швейцарската програма за сътрудничество. Тази възможност предоставя подкрепа за насърчаване на изпълнението на НСИР на местно ниво и за въвличане на по-широк кръг от заинтересовани страни. Въпреки това са нужни много повече фактори, за да се преодолее застоя в политиката на ромската интеграция.
 

 

Резюме на оценката можете да намерите тук.
 


Новите публикации в Наблюдател

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София