Търси Български English
Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 -2014 г.
 
Интернет сайт на "Амалипе"
 
22.12.2015
 
Настоящият доклад е изготвен от Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" в рамките на проект "Участие на гражданското общество ромската общност в изпълнението на Националната ромска стратегия - гаранция за ефективност", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той оценява изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.
 
Докладът е принос към формирането на Национална система за мониторинг и оценка на Националната стратегия за интегриране на ромите, тъй като последната следва да включва не само административен мониторинг, но и разнообразни форми на принос на гражданското общество и общностен мониторинг.
 
С пълният текст на доклада можете да се запознаете тук.


Новите публикации в Наблюдател

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София