Търси Български English
Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
 
Анализ на Уницеф
 
30.03.2016
 
Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в областите Шумен, Сливен, Монтана
 
Настоящият анализ има следните цели:

● Да идентифицира различни работещи модели за социално предприемачество, в България и в Европейския съюз (ЕС), които да подкрепят решаването на проблемите за целевата група;
● Да направи представяне на средата за развитие на социалното предприемачество – на национално и на регионално ниво (в областите Шумен, Сливен и Монтана);
● Да идентифицира потенциални партньори и заинтересовани страни, които да бъдат въвлечени;
● Да даде конкретни препоръки и насоки за реализиране на успешни модели в областите Шумен, Сливен и Монтана.
 
Предмет на настоящия анализ са социални предприятия, които подкрепят преодоляване на социалното изключване на NEETs – уязвими групи деца и младежи. Причините за съществуването на NEETs са чисто социални – или неспособността на семействата да водят добър живот, с което да осигурят благосъстоянието на своите деца, или провал на образователната система да отговори на нуждите и специфичните трудности на групата.

Пълният текст на анализа можете да изтеглите от тук.


Новите публикации в Анализатор

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София